Thông tin chi tiết:
Nguyễn Xuân Việt
Giáo viên Nguyễn Xuân Việt
Ngày tháng năm sinh 22/03/1988
Giới tính Nam
Học hàm, học vị cử nhân
Trình độ ĐHSP
Địa chỉ Sơn Bình- khánh Sơn
Email nxviet.c1sbinh.ks@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách