Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Hải
Giáo viên Nguyễn Văn Hải
Ngày tháng năm sinh 01/09/1989
Giới tính Nam
Học hàm, học vị cử nhân
Trình độ ĐHSP
Thuộc về bộ phận Đoàn TNCS
Địa chỉ Tô hạp- khánh Sơn
Email nvhai.c1sbinh.ks@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách