Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Huyền Quyên
Giáo viên Huỳnh Thị Huyền Quyên
Ngày tháng năm sinh 10/12/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị cử nhân
Trình độ ĐHSP
Địa chỉ Sơn Bình- khánh Sơn
Email hthquyen.c1sbinh.ks@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách