Thông tin chi tiết:
Đặng Thế Phẩm
Giáo viên Đặng Thế Phẩm
Ngày tháng năm sinh 27/03/1993
Giới tính Nam
Trình độ THSP
Địa chỉ tô hạp - khánh sơn
Email dtpham.c1sbinh.ks@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách