Thông tin chi tiết:
Bo Minh Viện
Giáo viên Bo Minh Viện
Ngày tháng năm sinh 20/10/1982
Giới tính Nam
Học hàm, học vị cử nhân
Trình độ ĐHSP
Địa chỉ ba cụm bắc-khánh sơn
Email bmvien.c1sbinh.ks@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách