Thông tin chi tiết:
Phạm Ngọc Cẩm Tú
TPT Đội Phạm Ngọc Cẩm Tú
Ngày tháng năm sinh 08/06/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ ĐHSP
Email pnctu.c1sbinh.ks@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách