Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Khối trưởng Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Ngày tháng năm sinh 18/06/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử Nhân
Trình độ ĐHSP
Email ntmnguyet.c1sbinh.ks@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách