Thông tin chi tiết:
Lê Thị Mịn
khối trưởng Lê Thị Mịn
Ngày tháng năm sinh 20/03/1988
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị cử nhân
Trình độ ĐHSP
Email ltmin.c1sbinh.ks@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách